Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ридван Ибраими Градоначалник Општина Арачиново

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа со гаража - 311 м2 + 94 м2 Чаир 2017 - - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор - 1500 с.арачиново 1990 - - недал податок -
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште - 212 м2 Скопје 2010 - - недал податок -
Недвижен имот Личен имот Деловен простор - 323 Скопје 2010 - - недал податок -
Подвижен имот Личен имот Моторни возила - Голф 4 2001/2012 - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 250.000,00 НЛБ - Стекнување на друг начин

 Назад