Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Славјанка Петровска Министер за одбрана Министерство за одбрана

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Долгови Личен имот Кредит 250.000,00 2019 2025
Долгови Личен имот Кредит 600.000,00 2019 2022
Долгови Личен имот Кредитна картичка 159.000,00 2019 2022

 Назад