Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна
МИСЛЕЊЕ
logo-kontakt_50

19.09.2016

Државната комисија за спречување на корупцијата на 115-тата седница одржана на 07.09.2016 година по однос на прашања за постапување за време на мандатот на составот на преодната Влада за спроведување на избори на пратеници, како и за време на периодот од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија го донесе следното МИСЛЕЊЕ (кликни тука) кое се однесува на органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и другите државни органи.

 
Соопштение за јавна седница

07.12.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) на ден 09.12.2016 година (петок) со почеток во 11:00 часот во просториите на ДКСК, ќе одржи јавна седница за првата точка од Дневниот ред:

Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

            -  Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и политичката партија ВМРО-ДПМНЕ со седиште на ул. Македонија бр.17А во Скопје и директорот на пензионерскиот дом „Аеродром“  Велјан Стојановски;

- Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ предмет број 12-4903/1 од 05.12.2016 год;

- Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ предмет број 12-4905/1 од 05.12.2016 год;

- Политичката партија ВМРО-ДПМНЕ предмет број 12-4906/1 од 05.12.2016 год.

Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Здружението Транспаренси Интернешнел Македонија против:

                 -  ООУ „Гоце Делчев“- Тетово;

Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Наталија Белчевска од Валандово против:

                 -  Агенција за вработување на Република Македонија.

Разгледување на поднесен приговор во врска со член 8-а од Изборниот законик од Општина Студеничани. 

Прочитај повеќе...
 
Соопштение за одржана јавна седница

07.12.2016  

1. Државната комисија за спречување на корупцијата на ден 07.12.2016 година одржа јавна седница на која беа разгледани поднесени приговори од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски во врска со член 8-а и 8-б од Изборниот законик.

2. Постапувањето по приговорите беше согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) и усвоената процедура на ДКСК за постапување по овој вид приговори.

3. На седницата ДКСК, во рокот не подолг од пет дена од приемот на приговорот утврден во членот 74 од Изборниот законик, постапи по поднесените приговори, ги испита наводите од приговорите, по што донесе заклучоци за натамошно постапување на ДКСК и утврдување на фактичката состојба во конкретните случаи.

4. Постапувањето на ДКСК по поднесените приговори е во тек.

 
Соопштение од одржана јавна седница

07.12.2016  Во врска со поднесен приговор по член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против: Државната комисија за спречување на корупцијата, на јавна седница одржана на ден 07.12.2016 година ДКСК по разгледување на наводите од поднесениот приговор, извршените проверки и утврдената фактичка состојба донесе Одлука со која се одбива доставениот приговор. Донесената одлука со број 12-4861/3 од 07.12.2016 година се објавува во прилог на ова соопштение.

Одлука по поднесен приговор

 
Соопштение за јавна седница

05.12.2016  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 43/13, 14/14, 30/14, 196/15 ) на ден 07.12.2016 година (среда) со почеток во 11,00 часот во просториите на ДКСК, ќе одржи јавна седница за првата точка од Дневниот ред:

1.    Разгледување на поднесени приговори во врска со член 8-а од Изборниот законик од Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија- Скопје, преку овластено лице Стевица Јосифовски против:

- Министерството за правда,

- Државната комисија за спречување на корупцијата,

- АД Македонска пошта, подружница ГЦПС Скопје 2,

- ОOУ „Страшо Пинџур “ – Карбинци,

                  - НУ „Театар за деца и малдинци“

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 5 од 170

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo

Превземи вести