Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Државна програма arrow за превенција и репресија на корупцијата 2011-2015
за превенција и репресија на корупцијата 2011-2015
Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

05.03.2015 Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со УНДП-Канцеларијата во Скопје организира Трета годишна конференција за оценка на остварувањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015.

Конференцијата ќе се одржи на 06 март 2015 година во 10:00 часот во „Сити Хол Центар“, Скопје.


Прочитај повеќе...
 
Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

03.06.2013 Во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се одржа средба на претседателот на ДКСК, д-р Ѓорги Сламков со г-дин Маркус Ролофс, раководител на Одделот за човекова димензија на Мисијата на ОБСЕ. На состанокот беше разговарано за состојбите со корупцијата и за начините за справување со ова општествено зло. Г-нот Ролофс се интересираше за улогата, надлежностите и постапувањето на ДКСК. При тоа го истакна значењето на ДКСК како институција што ги спроведува законите но и што ја јакне јавната свест за корупцијата и нејзините последици. Д-р Сламков ја објасни позицијата на ДКСК и потребата од координираност и зајакната соработка меѓу надлежните тела за борба против корупцијата, како и потребата на засилени активности за превенција преку различни форми вклучувајќи и кампањи, обуки и сл. Беше разговарано и за тековниот проект на ДКСК и ОБСЕ „Промовирање на принципите на доброто владеење во спроведувањето на антикорупциската политика“, за фазите на неговата имплементација и идните активности. При тоа беше констатирано дека оваа проектна соработка се докажува како успешна и дека во иднина ќе продолжи со несмален интензитет и можност за изнаоѓање на нови проектни компоненти. Во рамките на проектот, веќе е закажана тркалезна маса за Политичкиот сектор од Акциониот план на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2011-2015, со претставници на институциите и организациите вклучени во изготвувањето и следењето на активностите од овој сектор, како и други експерти од оваа област.


 
Влез во апликацијата Испечати Е-пошта

ВЛЕЗ

Упатсво

 
Соопштение Испечати Е-пошта
dsc08834 10.11.2010 На 10 ноември 2010 година во просториите на  Државната комисија за спречување на корупцијата се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата  Иљми Селами и Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, д-р Васко Наумовски. Овој Меморандум за соработка ја одразува поддршката што Секретаријатот за европски прашања ќе ја даде на Државната комисија за спречување на корупцијата во процесот на изготвување на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и на Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со акциони планови за периодот 2011 - 2015, како и во имплементацијата на активностите за спречување на корупцијата и судирот на интереси што ќе бидат утврдени во Акционите планови како составен дел на Државните програми. 
 
Државна програма 2011 - 2015 Испечати Е-пошта

acroread
Извештај за остварувањето на ДП 2011-2015, Период декември 2011 - септември 2015 (2.20 МB)

acroread
Извештај за остварувањето на ДП 2011-2015, Период декември 2011 - номеври 2014 (2.20 МB)

acroread
Извештај за остварувањето на ДП 2011-2015, Период декември 2011 - номеври 2013 (3.75 МB)

acroread
Државна програма за превенција и репресија на корупцијата и за превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2011-2015 година (607KB)acroread
Извештај за остватувањето на ДП 2011-2015 година
acroread
Табеларен и графички приказ на реализацијата на ДП 2011-2015 година

 

 

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo