Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Државна програма arrow за превенција и репресија на корупцијата 2016-2019
за превенција и репресија на корупцијата 2016-2019
Меѓународен ден за борба против корупцијата Испечати Е-пошта
press 09.12.2010 019

09.12.2015

Државната комисија за спречување на корупцијата организираше настан за одбележување на 9-ти декември Меѓународниот ден за борба против корупцијата.

На настанот воведни обраќања имаа Претседателот на ДКСК Горан Миленков и Министерот за правда д-р Аднан Јашари.

Членот на ДКСК Сејди Халили го презентираше остварувањето на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015.

Членот на ДКСК м-р Жаклина Дамческа ја презентираше новата Државна програма за превенција и репресија на корупцијата и за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план 2016-2019.

Државната комисија за спречување на корупцијата пред присутните претставници од законодавната, извршната и судската власт, локалната самоуправа, невладиниот и приватниот сектор, медиумите и претставниците од меѓународните организации, ги промовираше клучните активности и идни предизвици во превенцијата и репресијата на корупцијата и судирот на интереси.

Повеќе слики од работилницата во Галерија со слики

 
Работилница Испечати Е-пошта
press 09.12.2010 019


05.11.2015

Државната комисија за спречување на корупцијата во рамките на планираните активности и утврдените рокови во Оперативниот план за донесување на новата Државна програма 2016-2019, а во насока на успешна реализација на законските надлежности и поставените стратешки цели, организираше работилница за изработка на Акциониот план за остварување на Државната програма.

Работилницата ја опфати фазата на изработка на предлог Акциониот план за остварување на Државната програма 2016-2019, кој ќе ги отслика сите согледувања и констатации од досегашните заеднички активности и во кој ќе бидат опфатени конкретни, реални, одржливи и спроведливи мерки за ефикасна превенција на корупцијата и судирот на интереси.

Изготвувањето на Акциониот план Државната програма 2016-2019 се одвива во работни групи, во согласност со стратешките цели и области утврдени во текстот на насоките за изготвување на наративниот дел на Државната програма.

Со цел создавање ефективна основа за утврдување и дефинирање на мерките од Акциониот план на Државната програма 2016-2019, номинираните лица од институциите кои се директно вклучени во процесот на изготвување на документот, дадоа предлози и мислења за издвојување на приоритетните стратешки области и утврдување и дефинирање на конкретни предлог мерки и ативности преку кои би се надминале детектираните проблеми и ризици за појава на корупција и судир на интереси во утврдените стратешки области.

Повеќе слики од работилницата во Галерија со слики

 
Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

03.11.2015 Државната комисија за спречување на корупцијата во рамките на планираните активности од Оперативниот план за донесување на новата Државна програма 2016-2019, а во насока на успешна реализација на законските надлежности и поставените стратешки цели, во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка преку проектот на УСАИД за антикорупција, организира работилница на тема „Изработка на Акциониот план за остварување на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016-2019“.

Работилницата ќе започне на 05.11.2015 година (четврток), со почеток во 09:00 часот во хотелот „Епинал“, Битола.


 
Работилница на тема: Испечати Е-пошта
Подготовка и унапредување на текстот на предлог наративниот дел на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016 – 2019“
press 09.12.2010 019


01.10.2015 Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Македонскиот центар за меѓународна соработка организира работилница на тема „Подготовка и унапредување на текстот на предлог наративниот дел на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016 – 2019“.

Воведно обраќање на работилниците имаа Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата Горан Миленков, Националниот програм офицер од ОБСЕ Маја Лазарова Крстевска и Првиот извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски.

На работилницата се презентираше наративниот текст на ДП 2016-2019 изготвен од ДКСК со стручно мислење од меѓународниот експерт за антикорупција г-дин Руслан Стефанов, ангажиран преку Програмата на УСАИД за антикорупција што ја спроведува МЦМС.

На работилницата учествуваат претставници од институциите директно вклучени во изготвувањето и имплементацијата на активностите од Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016-2019: Собрание на РМ, Влада на РМ, Министерство за правда, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за финансии, Министерство за внатрешни работи, Министерство за економија, Министерство за локална самоуправа, Државен завод за ревизија, Државна изборна комисија, Управа за јавни приходи, Биро за јавни набавки, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Судски совет на РМ, Совет на јавните обвинители на РМ, ЗЕЛС, граѓанските организации МЦМС и Центар за граѓански комуникации, Стопанска комора на РМ, Сојуз на стопански комори на Македонија, Бизнис конфедерација на Македонија и Претставник/ Шеф на делегацијата на РМ во ГРЕКО.

Се очекува претставниците од институциите да дадат мислења, предлози и дополнителни содржини во текстот на Насоките, а особено преку детектирање на проблеми/ризични фактори за појава на корупција или судир на интереси во оние области/стратешки програми кои се утврдени за остварување на стратешките цели, од делокругот на нивната институционална надлежност и постапување.

По дадените предлози и дискусија од страна на сите учесници на работилницата, истите ќе послужат како основа за утврдување и дефинирање на мерките од Акциониот план за остварување на Државната програма 2016-2019.

Повеќе слики од работилницата во Галерија со слики

 

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo