Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_5018.11.2009 Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по предмет што се однесува на злоупотреба на државно земјиште дадено под закуп на АД за производство и промет на земјоделски и сточарски производи „Факултетско земјоделско стопанство“ с.Трубарево, на 11.03.2008 година до Јавното обвинителство на Република Македонија поднесе иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на инволвирани службени лица од државни институции и директорот на горенаведеното АД. Истовремено, Државната комисија за спречување на корупцијата, заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија, предметот го достави на надлежно постапување и на Државното правобранителство  од кое побара истото да се вклучи во случајот со предлог да се раскине предметниот договор за закуп на земјоделско земјиште склучен со АД за производство и промет на земјоделски и сточарски производи „Факултетско земјоделско стопанство“ с.Трубарево на 11.08.2000 година.
По барањето на Државната комисија за спречување на корупцијата е постапено од Државното правобранителство и од Државниот инспекторат за земјоделство. По извршената контрола од страна на Државниот инспекторат за земјоделство констатирани се злоупотреби и непочитување на законските одредби и одредбите на склучениот договор за закуп на земјоделско земјиште. Врз основа на констатираните прекршувања, Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство ЕДНОСТРАНО ГО РАСКИНАЛ предметниот договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште и за истото на 26.07.2009 година доставил изјава за раскинување на договорот до  АД за производство и промет на земјоделски и сточарски производи „Факултетско земјоделско стопанство“ с.Трубарево.  Се работи за случај на злоупотреба на државно земјиште од 449 ха, за лични интереси, во период од 10 години наназад. Со раскинувањето на договорот пресретната е  злоупотреба за наредните 10 години.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo