Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
dksk_logo03.02.2010 Врз основа на член 49 став 1 алинеа 6 од Законот за спречување на корупцијата (,,Сл.Весник на Р.Македонија,, бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08 и 161/08), постапувајки по предмет оформен врз основа на доставено известување засновано на Конечните извештаи, на Државниот завод за ревизија, за извршена ревизија на финансиските извештаи на Буџетот на општина Гостивар за 2004 година и за извршена ревизија на финансиските извештаи на органот на Општина Гостивар за 2004 година, Државната комисија за спречување на корупцијата до Јавниот обвинител на Република Македонија и до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција  достави Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на  одговорното лице - градоначалник Џ.Р. и  други  одговорни службени лица на општина Гостивар бидејки постои основано сомневање дека во текот на 2004 година се сторени кривични дела  Злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 и Несовесно работење во службата од член 353-в од Кривичниот Законик на Република Македонија.
Имајки ги предвид состојбите утврдени со извршените ревизии на финансиските извештаи од страна на Државниот завод за ревизија, во целината на случајот, Државната комисија цени дека одговорните лица на општина Гостивар постапиле спротивно на членот 3 став 1 од Законот за спречување на корупцијата, според кој секој е должен во вршењето на функцијата, јавното овластување, службената должност и положба да постапува совесно, стручно, одговорно, ефикасно и непристрасно и дека го повредиле начелото на законитост од ченот 2 став 1 и 2  од Законот за спречување на корупцијата што е основа и наведува на сериозно сомневање за коруптивно располагање со средствата на општината и за тоа дека големи суми средства на општината се потрошени на разни незаконити начини и употребени за лични интереси.
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo