Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
tirana_2010 05.05.2010 година Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваше на меѓународната конференција на тема: “Меѓународната соработка во спречувањето на судирот на интереси и анкетните листови за имотната состојба - средство за борба со корупцијата “ што се одржа во Тирана, Република Албанија на 3 и 4 мај 2010 година. Конференцијата ја организираа Високиот инспекторат за пријавување и контрола на имотот на Република Албанија и Регионалната Анти-корупциска инцијатива (РАИ).На конференција учествуваа претставници од надлежните институции за спречување на судирот на интереси и следење на имотната состојба од земјите членки на РАИ (Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Албанија, Македонија, Романија, Бугарија и Молдавија), и претставници од земјите набљудувачи (Шпанија, Словенија и Косово), и истите ги презентираа сопствените алатки за превенција на судирот на интереси и следењето на имотната состојба на службените лица.Со цел на подобрување на меѓусебната соработка и размена на искуство оценето беше дека е потребно формирање на Експерска мрежа за интегритет, во која би партиципирале земјите членки на РАИ за Југо-источна Европа како и други заинтересирани европски земји.
Претседателство на Мрежата на експерти ќе биде ротирачко помеѓу земјите членки на мрежата со мандат од една година. Прв претседавач ќе биде Република Албанија како земја домаќин на конференцијата, а втор претседавач во периодот 2011-2012 година ќе биде Државната комисија за спречување на корупцијата на Република Македонија.

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo