Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Судир на интереси arrow Неподнесени изјави за интереси
Неподнесени изјави за интереси Испечати Е-пошта
од страна членови на советите на општините
 
sudir_na_interesi16.09.2010 Согласно со Измените  и дополнувањата на Законот за спречување судир на интереси донесени во месец септември 2009 година ( Службен весник на РМ бр.114/2009), се воведе обврска  за службените лица да пополнат и достават Изјава за интереси.
Во категоријата службено лице покрај останатите спаѓаат и советниците во советите на општините и советниците во Советот на Град Скопје.
Овие службени лица согласно одредбите од законот се должни да пополнат изјава за интереси и истата да ја достават до Дражавната комисија за спречување на корупцијата.
Доколку службеното лице постапи спротивно на одредбите од Законот за спречување судир на интереси, односно доколку до Дражавната комисија за спречување на корупцијата не поднесе изјава за судир на интереси чини прекршок за кој Државната комисија согласно член 31-б од законот до надлежниот суд поднесува барање за поведување на прекршочна постапка.  Глобата која се изрекува за ваков вид прекршок е во износ од 1.000 до 3.000 евра  во денарска противредност.
До Државната комисија за спречување на корупцијата заклучно со 14.09.2010 година од вкупно 1384 советници изјави за интереси имаат доставено 677 советници што значи дека 432 од нив не доставиле изјави за интереси. По однос на советниците кои немаат доставено изјави за интереси по прибирање на податоците потребни за поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка Државната комисија донесе заклучок против истите да поднесе барања за поведување на прекршочна постапка.
Во постапка е подготвување на барањата за поведување на прекршочни постапки против следниве советници
 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo