Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

03.06.2013 Во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се одржа средба на претседателот на ДКСК, д-р Ѓорги Сламков со г-дин Маркус Ролофс, раководител на Одделот за човекова димензија на Мисијата на ОБСЕ. На состанокот беше разговарано за состојбите со корупцијата и за начините за справување со ова општествено зло. Г-нот Ролофс се интересираше за улогата, надлежностите и постапувањето на ДКСК. При тоа го истакна значењето на ДКСК како институција што ги спроведува законите но и што ја јакне јавната свест за корупцијата и нејзините последици. Д-р Сламков ја објасни позицијата на ДКСК и потребата од координираност и зајакната соработка меѓу надлежните тела за борба против корупцијата, како и потребата на засилени активности за превенција преку различни форми вклучувајќи и кампањи, обуки и сл. Беше разговарано и за тековниот проект на ДКСК и ОБСЕ „Промовирање на принципите на доброто владеење во спроведувањето на антикорупциската политика“, за фазите на неговата имплементација и идните активности. При тоа беше констатирано дека оваа проектна соработка се докажува како успешна и дека во иднина ќе продолжи со несмален интензитет и можност за изнаоѓање на нови проектни компоненти. Во рамките на проектот, веќе е закажана тркалезна маса за Политичкиот сектор од Акциониот план на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2011-2015, со претставници на институциите и организациите вклучени во изготвувањето и следењето на активностите од овој сектор, како и други експерти од оваа област.


 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo