Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

ИПА Твиниг проект Испечати Е-пошта
"ПОДДРШКА ЗА ЕФИКАСНА ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА"
- Активности
logo-kontakt_50

13.05.2015 Државната комисија за спречување на корупцијата ги реализира активностите кои произлегуваат од твининг проектот „Поддршка на ефикасната превенција и борба против корупцијата“, кој претставува дел од Програмата ИПА 2010 на Европската унија, а партнери во реализацијата на проектот се ДКСК и Сојузното биро за администрација на Република Германија.

Проект лидер на ИПА ТВИНИГ проектот е членот на ДКСК д-р Игор Тантуровски.

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа повеќе работни средби со експерти од Германија за реализација на тековните активности. Се одржа работна средба со Марио Освалд експерт за компонентите 4 „Развој на правна и институционална рамка и ИТ систем за превенција и репресија на корупцијата“ и компонентата 6 „Воспоставување доследна евиденција за анкетните листови и изјавите на интереси “ и со експертите Клаудија Корстен и Волфганг Милер за компонентата 5 „Јакнење на јавната свест за спречување на корупцијата“.

Следни активности:

На ден 18-19 мај 2015 година Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со експертот Драго Кос ќе одржи работилница за пратениците во Собранието на Република Македонија.

ДКСК во соработка со германскиот проектен партнер на ден 20-22 мај 2015 година ќе одржи семинар „Обука за обучувачи“ што претставува дел од компонентата 3 од ИПА - Твиниг проектот.

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo