Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Соопштенија arrow Соопштение
Соопштение Испечати Е-пошта
logo-kontakt_50

15.05.2015 Врз основа на одредбите од Законот за спречување на корупцијата (Службен весник на РМ бр.28/02; 46/04; 126/06; 10/08; 161/08 и 145/10) и Законот за спречување судир на интереси (70/07; 114/09 и 06/12), Државната комисија за спречување на корупцијата го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се повикуваат сите избрани и именувани функционери да ги применуваат следните укажувања на Државната комисија за спречување на корупцијата:

  • доколку имаат промена на личните податоците, адреса на живеење или податоците за контакт наведени во анкетниот лист или изјавата за интереси потребно е за тоа веднаш да ја известат Државната комисија за спречување на корупцијата;
  • образецот на анкетниот лист, образецот за пријавување на промени на имотната состојба и изјавата за интереси да се пополнуваат електронски и потпишани да се доставуваат до Државната комисија;
  • промените на имотната состојба да се пријавуваат на образецот за пријавување промени на имотната состојба што е објавен на веб страницата на Државната комисија за спречување на корупцијата;
  • наведените обрасци може да се пополнуваат и рачно, но уредно и читливо со внесување на бараните податоци во сите графи;
  • во образецот за пријавување на промени на имотната состојба да се прецизира промената, односно да се внесат сите податоци за имотот што се стекнува;

 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

 

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo