Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Спречување на корупцијата / Иницијативи arrow Заклучок во врска со отуѓување на градежно земјиште
Заклучок во врска со отуѓување на градежно земјиште Испечати Е-пошта

15. 10. 2007    Државната комисија за спречување на корупцијата, по проучување на списите од документацијата доставена од Министерството за транспорт и врски во врска со отуѓувањето по пат на јавно наддавање на градежното земјиште во државна сопственост, а наменето за изградба на хотел во центарот на град Скопје, заклучи:

Постапката за отуѓување по пат на јавно наддавање на градежното земјиште во државна сопственост, во поглед на сите аспекти (објавата; постапка за јавното наддавање; изборот на најповолниот понудувач; изготвениот Договор за отуѓување   на градежното земјиште со јавно наддавање) е во согласност со Законот за градежно земјиште (“Сл.Весник на РМ“ , бр.53/01 и 97/01) и Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓување и давање под закуп  на градежно земјиште сопственост на Република Македонија (“Сл.Весник на РМ“, бр.79/01; 103/01; 38/02; 51/03; 95/04)

Наведената постапка воедно не содржи елементи или дејства кои се спротивни на Законот за спречување на корупцијата (“Сл.Весник на РМ“, бр. 28/02, 46/04 и 126/06) или кои би можеле да се идентификуваат како акт на корупција.

Со оглед на тоа, Државната комисија за спречување на корупцијата не најде елементи за нејзино натамошно постапување.  

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo