Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна arrow Спречување на корупцијата / Иницијативи arrow Договор Собрание на РМ - Т-Мобиле
Договор Собрание на РМ - Т-Мобиле Испечати Е-пошта

dksk_logo

05.02.2007 Државната комисија за спречување на корупцијата отвори предмет по сопствена иницијатива за свое надлежно постапување во врска со наводите во некои медиуми дека “на пратениците во Собранието на РМ им се подарени или дадени во сопственост скапи мобилни телефони од Т-Мобиле“. Државната комисија за спрецување на корупција мошне брзо ги обезбеди од Собранието на РМ потребните документи релевантни за согледување на случајот какви што се: Договорот за користењето на услугитеод споменатиот мобилен оператор од страна на Собранието на РМ, Анексот на овој договор, Решението од Второстепената Владина Комисија за јавни набавки со кое се отфрла жалбата на вториот учесник на тендерот Космофон, Писмена информација од Генералниот секретар на Собранието, Копија од книгата за издадени реверси и врз сето ова констатира дека:
-споменатите мобилни телефони се дадени во сопственост на Собранието на РМ како бонус што му следува како на голем корисник на мобилните телефонски услуги и истите на пратениците им се дадени на реверс на нивно работно користење со обврска за враќање. Бонусот бил даден откако е извешен изборот на спроведениот тендер од надлежна Комисија за јавни набавкипри собранието на РМ на Т-Мобиле како најповолен понудувач и откако е склучен Договорот за користењето на услугите на Т-Мобиле од страна на Собранието на РМ. Тоа значи дека бонусот немал влијание врз склучувањето на Договорот за користење на мобилните услуги на Т-Мобиле. Според сето ова, ДКСК на ден 27.01.2008 година, овој предмет го затвори затоа што не најде елементи за свое понатамошно постапување.

 
< Претходно   Следно >

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА 2010 - Твининг Проект

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

Апликација - Регистар на избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

Податоци за избрани и именувани лица

Регистар на избрани и именувани лица

ДКСК

ИСО 9001:2008

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo